2010. augusztus 18., szerda

Új közoktatási törvény, részlet

2010. július 5-i, hétfői ülésén az Országgyűlés elfogadta a közoktatásról szóló törvény módosítását, amely szeptembertől visszaállítja a buktatás lehetőségét az általános iskola második osztályának végétől, valamint újra lehetővé teszi az osztályozással történő értékelést alsó tagozaton.

A módosítás szerint az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam év végén és a további évfolyamokon a tanulók értékelése osztályzással történik, de az iskola pedagógiai programja előírhatja a szöveges értékelést is. A módosítás indokolásában az áll, hogy a törvény, amely az 1-4. osztályos tanulók esetében a pedagógust kizárólagos szöveges értékelésre kötelezte, idegen az általános hazai pedagógiai gyakorlattól, és nem ad választ a tanulók és szülők kérdésére, amely szerint tudni szeretnék, hogy a gyermek eredményei hogyan viszonyulnak az elvárthoz, illetve a többiekéhez.

A módosult közoktatási törvény 2010. szeptember 1-jétől azt is lehetővé teszi, hogy a második év végén a nevelőtestület - ha szükségesnek ítéli - évfolyamismétlésre utasítsa a diákot. (Az új törvény tehát eltörli azt a jogszabályt, amelynek értelmében az alsó tagozatos diákokat csak szülői beleegyezéssel lehetett megbuktatni.) Az évismétlés lehetőségének visszaállításával kapcsolatban a törvénymódosítás úgy fogalmaz: az 1-4. osztályos tanulók értékelésekor az elégtelen minősítés, azaz az évfolyamismétlés megszüntetése kétségbe vonta a pedagógus szakmai hitelét, nehezítette az iskolai munkát, valamint a lemaradó tanuló valós integrációját a megfelelő iskolai szintre, továbbá következmények nélkül hagyta a kötelességmulasztást.

Forrás: Fővárosi Oktatási Portál

Nincsenek megjegyzések: